Anmeldelser

NHH

NHHs studietilbud

Det kongelige slott. Øivind Möller Bakken, Det kongelige hoff-c3db5ba2

Hvor miljøvennlig er kongehuset?

Trollpassasjen

Om anmeldelser

Her presenterer vi anmeldelser av ulike produkter og tjenester for å sette søkelys på deres miljømessige fotavtrykk. På den måten håper vi å bidra til at flere gjør gode miljømessige valg i hverdagen, og at produsentene får sterkere insentiver til å gjøre deres produkter og tjenester enda mer bærekraftige.

  • Ingen kommentarer å vise.