Grønne jobber

Om grønne jobber

Grønne jobber er ifølge FNs miljøprogram (UNEP), jobber innen jordbruk, produksjon, forskning og utvikling, administrative områder og serviceaktiviteter som gir et signifikant bidrag til å bevare eller gjenopprette et godt miljø. I praksis kan dette være arbeidsplasser som beskytter økosystemene og det biologiske mangfoldet, reduserer material-, vann og energibruk, dekarboniserer økonomien og minimerer eller eliminerer alle former for søppel og forurensning.

Kommunismen feilet fordi den ikke forstod markedsøkonomien. Markedsøkonomien feiler daglig, og vil kollapse om den ikke forstår økologien. En sentral del av å unngå en slik kollaps, er å få til økt grønn jobbskaping. Vi må erstatte de jobbene som ikke er bærekraftige med jobber som er nettopp dette. Nettopp derfor har Miljønyheter.no samlet slike jobber på ett sted, slik at det skal være enklere å velge grønt, også i jobbmarkedet.

Husk at hvor vi legger ned våre arbeidstimer i yrkeslivet har en større påvirkning på natur og klima enn de fleste av oss er klar over!

  • Ingen kommentarer å vise.