10 stemmer verdt å lytte til

FOTO: Jason Rosewell (Unsplash)
En rekke enkeltindivider, organisasjoner og andre aktører arbeider for å bevare naturen og naturmangfoldet, og minimere de negative effektene av menneskelig aktivitet. Noen av disse har lyktes bedre enn andre. Her presenterer vi 10 utvalgte stemmer verdt å lytte til.

Stemme #1
Conservation International (CI) er en ideell miljøorgansiasjon med hovedkontor i USA. Organisasjonen har et vitenskaplig og politisk fokus, og påvirker ved å inngå partnerskap med bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn. Organisasjonen sysselsetter over 1000 mennesker og har over 2000 partnere i 29 land. For snart et tiår siden lanserte CI kampanjen Nature is speaking.

Hensikten med kampanjen var å øke bevisstheten om at mennesker trenger naturen for å overleve. Kampanjen inneholder en serie kortfilmer med stemmer fra Hollywood-eliten, herunder Penélope Cruz, Harrison Ford, Edward Norton, Robert Redford, Julia Roberts, Kevin Spacey m.fl. Kampanjen har en viss emosjonell gjennomslagskraft gjennom sin bruk av virkemidler. Her har vi valgt å lenke til Harrison Ford sitt bidrag. Se gjerne også de andre bidragene.


Stemme #2

Carl Sagans tale før det 5. Emerging Issues Forum ved North Carolina State University den 2. september 1990. Denne talen stikker seg først og fremst ut fordi den viser hvor mye vi visste om klimaendringene, lenge før dette ble et tema i valgkamper og i mediene her hjemme. Burde mediene og myndighetene satt temaet sterkere på dagsorden tidligere?


Stemme #3
Severn Cullis-Suzuki holdt en tale på vegne av the Environmental Children’s Organization (E.C.O) for FNs konferanse for miljø og utvikling (UNCED) i 1992. Talen gjorde stort inntrykk og berørte mange.


Stemme #4

Greg Craven er en amerikansk high school lærer og forfatter innen emnet klimaendringer. Han lastet i 2007 opp en video på Youtube som etterhvert gikk viralt. Han ga senere ut boken What’s the Worst That Could Happen?: A Rational Response to the Climate Change Debate.

Hans poeng som han framfører i denne videoen, er at det ikke spiller noen rolle hvor stor sannsynligheten for at klimaendringene inntreffer er. Hans poeng er at konsekvensene om de faktisk inntreffer, er så store at vi uansett ikke kan la være å handle. Samtidig framfører han at de negative konsekvensene av å handle er små, og i all hovedsak økonomiske.


Stemme #5

John Kerry er for tiden demokratenes spesialutsending for klima. Denne videoen er fra en tidligere høring og viser hva man har å stri med i det politiske USA. Republikaneren Thomas Massie forsøker å trekke i tvil om John Kerry er kvalifisert til å uttale seg om hvilken trussel klimaendringene representerer. 


Stemme #6

Vi kommer ikke utenom Greta Thunberg. Hun har holdt mange taler. Vi velger å referere denne fra EU-parlamentet i 2019. Her oppfordrer hun politikerne til å få panikk på vegne av klimaet, framfor å kaste bort tiden på å krangle om Brexit.


Stemme #7

Indigo Rumbelow fra Just Stop Oil intervjues av Sky News Mark Austin i november 2022. Intervjuet synliggjør hvilken diskrepans det er mellom miljøbevegelsens kriseforståelse, politikernes kriseforståelse og medienes kriseforståelse.


Stemme #8

Kevin Anderson er en britisk klimaforsker. Ulikt mange andre klimaforskere, lever han som han lærer. I et intervju på dansk TV i 2018 kom det fram at han ikke har reist med fly siden 2004. Her presenterer han 30 års Ongoing insanity.


Stemme #9

Andreas Malm er en svensk førsteamanuensis og forfatter. Han går for å være en av de mest orginale stemmene innen den akademiske debatten om klimaendringene. Malm sier rett ut at fossilbransjen tar liv, og at miljøbevegelsen ut fra et miløfilosofisk perspektiv kan tenkes å gjøre rett i å bryte loven, og gjennom aksjoner mot anlegg og hovedkvarterene til petroleumsselskapene, bør sørge for at disse selskapene stopper utviklingen av nye slike prosjekter.


Stemme #10

FNs generelsekretær António Guterres er en av få verdensledere som i sine uttalelser viser at han har forstått alvoret av natur- og klimakrisen. -Her i det som trolig er hans siste offisielle uttalelse i 2022, understreker han at det ikke er tid for noen til å sitte på sidelinjen i kampen for å løse natur- og klimakrisen.

Skrevet av:

Del artikkelen:

Miljønyheter

Miljønyheter

Skrevet av:

Miljønyheter

Miljønyheter

Del artikkelen:

Meld på
Varsle ved
0 Comments
Inline tilbakemelding
Vis alle kommentarer