Norges 10 mest miljøskadelige idretter

Linderudkollen-173946d2
FOTO: Miljønyheter

Linderudkollen langrennsarena 11.12.2022.

Hvilke idretter i Norge er de mest skadelige for miljøet og klimaet? I denne artikkelen rangerer vi de 10 mest miljøskadelige idrettene i Norge. Det er kun idrettene som omfattes av de 20 største forbundene målt etter antall aktive medlemmer (NIFs nøkkeltallsrapport 2021) som er vurdert. I tillegg vurderes miljøbelastningen per aktive utøver. Toppidrett preges i større grad av å være underholdning, og er følgelig holdt utenfor.

Motorsportforbundet hadde 24 669 medlemmer i 2021. Dette gjør forbundet til Norges 18. største. Forbund som Bilsportforbundet og Luftsportforbundet er ikke blant de 20 største, og rangeres derfor ikke her. Det er allikevel grunn til å anta at disse vil havne på tilsvarende samme eller et enda dårligere fotavtrykk per aktive utøver sammenlignet med Motorsportforbudet.

Motorsportforbundet omfatter motorsykkel, båt, snøscooter og radiostyrte kjøretøy. Sistnevnte må antas å ha mindre miljømessig påvirkning enn de øvrige, ettersom behovet for både areal og energibruk er lavere. Energikilden kan også i større grad være elkraft. Dette vil i større grad trolig også endre seg for motorsykkel i årene som kommer.

Motorsportforbundets aktivitet krever areal. Her er en oversikt over baner i Norge. Som man ser er det mange baner, og disse beslaglegger ofte areal som kunne bundet karbon. I tillegg genereres det mye støy når banene er i bruk. Forbruket av fossilt brensel er også høyt i konkurransene og under transport.

Oppsummert vurderer vi derfor motorsportene motorsykkel, snøscooter og båt for å være de minst miljøvennlige. Legg gjerne til luftsport og bilsport.

Neste på listen er Skiforbundet, Norges femte største idrettsforbund målt etter antall aktive medlemmer. Skiforbundet omfatter alpint, langrenn, hopp, kombinert, telemark, freestyle, freeski og randonee. Mange av disse idrettene med flest aktive utøvere, krever store investeringer i anlegg. Dette medfører naturinngrep og et stort fotavtrykk i form av byggematerialene som benyttes. I tillegg benyttes store mengder energi til framstilling av kunstsnø. Betydelig reiseaktivitet må også påregnes selv på lavere nivåer.

Skisporten var tidligere også en storforbruker av fluorholdige glideprodukter. Det er nå innført forbud mot produksjon, salg og bruk av C8/PFOA i EU og EØS. Forbudet mot visse fluorholdige glideprodukter gjelder i konkurranser i regi av FIS og NSF. Bruk utenom konkurranse er ikke forbudt og forekommer fremdeles.

Vi vurderer alpint og hopp som idrettene innen skiforbundet med det største fotavtrykket. Kombinertsporten må dermed også omfattes. Langrenn er en klar nummer to. Fotavtrykket av telemark, frestyle, freeski og randonee kan være langt høyere, men dette avhenger av om helikopter benyttes, og av graden av bruk av kunstsnø og skianlegg. Skisport på sitt værste er etter vår vurdering norges nest mest miljøskadelige idrett.

Skytterforbundet er norges tolvte største, og omfatter disipliner som lerdue, pistol, rifle og viltmål. Historisk er avrenning fra skytebaner et stort miljøproblem. Årlig utlekking samlet for alle skytebanene i Norge er i regi av Det Frivillige Skyttervesen (DFS) tidligere beregnet til ca. 150 kg bly, 70 kg kobber, 20 kg antimon og 100 kg sink. Les mer om SFTs skytebaneprosjekt her.

Skytebaner innebærer også beslaglegging av areal både innendørs og utendørs. Utendørs er disse gjerne inngjerdet, og generer også støy. Vi rangerer derfor skyting, og da primært utendørs skyting til å være den idretten som kvalifiserer til å være den tredje værste idretten i et miljøperspektiv i Norge.

Fotballforbundet er norges største idrettsforbund. Fotavtrykket er hovedsaklig relatert til reiser, beslaglagt naturareal, innendørsanlegg og mikroplastforurensning fra kunstgressbaner. I følge denne rapporten fra Miljødirektoratet er det årlige mikroplastutslippet fra norske kunstgressbaner på ca 6 000 tonn.

Reisevirksomheten er også stor både til og fra trening, kamper og turneringer. Banene beslaglegger også store arealer. Her burde man i større grad tenke nytt, både i forhold til å utnytte anleggene bedre gjennom døgnet, og også i måten man bygger på. Vi vurderer fotball til å være den fjerde mest miljøfientlige idretten i Norge.

Golfforbundet er Norges fjerde største. Fotavtrykket til denne sporten knytter seg hovedsaklig til transport til og fra anleggene, og fra selve anleggene. I Norge er det ca 170 golfbaner. En fullverdig 18-hulls bane dekker fra 500 til 1000 mål. Totalt sett dekker norske golfbaner i dag ca 20 000 mål kornareal i klimasone 1-3, 20 000 mål skog og 5 000 mål annet areal. Det benyttes også en del kjemikalier og vann til vanning. Vann forventes å bli en stadig knappere ressurs også i Norge.

Norges rytterforbund er norges 14. største idrettsforbund. Det konkurreres i grener som distanse, dressur, feltritt, islandshest, kjøring, mounted games, para, sprang og voltige. Ridning beslaglegger areal både innendørs og utendørs. Transport av hester og utøvere krever også mye energi, en energi som for stor del er fossil. Per aktive utøver blir miljøfotavtrykket stort.

Norges svømmeforbund er norges 8. største og omfatter svømming, stuping, vannpolo, sykron og open waters. Sistnevnte er utendørs svømming, og har et lavt fotavtrykk. Øvrige grener kvalifiserer til en 7. plass på vår liste over norges mest miljøskadelige idretter. Hovedsaklig skyldes dette fotavtrykket til svømmehallene i oppføring og drift. Fra driften er det hovedsaklig energibruken som bidrar til et stort fotavtrykk.

Friidrett og tennis har ganske like fotavtrykk. Begge kjennetegnes av utendørsanlegg som gjerdes inn, og oppvarmede flerbruks innendørsanlegg. Tennis har riktignok enkelte egne innendørsanlegg forbeholdt tennis. Fotavtrykket for tennis må derfor vurderes som noe høyere. Også fordi dette er en mer individuell idrett, noe som også påvirker reisemønsteret i større grad.

Håndballforbundet er norges nest største idrettsforbund. Denne  innendørsidretten foregår for det meste i innendørs flerbruksanlegg. Fotavtrykket er dermed mer begrenset og deles følgelig med flere andre idretter.

Oppsummert blir listen over de mest miljøskadelige idrettene i Norge etter våre kriterier og vurderinger som følger:

 1. Motorsport
 2. Skiidrett
 3. Skyting
 4. Fotball
 5. Ridning
 6. Golf
 7. Svømming
 8. Tennis
 9. Friidrett
 10. Håndball
  s

Rangeringen er uvitenskaplig, og en helhetsvurdering utført av vår redaksjon. Hensikten er å skape debatt og stimulere forbundene til å ta tak i sine miljøutfordringer. Altfor lite gjøres innen idretten i dag for å redusere miljøbelastningen i norsk idrett. Har du synspunkter på vår rangering, så benytt gjerne kommentarfeltet eller send oss en epost. Husk at premissene for undersøkelsen er som følger:

 1. Idretten må høre inn under en av norges 20 største idrettsforbund målt etter antall aktive utøvere (2021).
 2. Fotavtrykket vurderes per aktive utøver.
 3. Toppidretten holdes utenfor.
  d

Skal du velge idrett for ditt barn eller deg selv, så husk at det er mye du selv kan gjøre for å påvirke fotavtrykket. Ønsker du en idrett med lavt fotavtrykk kan du også vurdere f.eks. sjakk, calisthenics, orientering, disksport, roing og sykling. De to sistnevntes fotavtrykk vil påvirkes mye av bruk av følgebil/følgebåt og dennes energikilde.

  Skrevet av:

  Del artikkelen:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Skrevet av:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Del artikkelen:

  Meld på
  Varsle ved
  0 Comments
  Inline tilbakemelding
  Vis alle kommentarer