EU forbyr gummigranulat

FOTO: Tobias Flyckt | Unsplash
Millioner av barn og unge leker og trener hver dag på fotballbaner og lekeplasser med underlag av gummi og gummigranulat. Nå har EU lagt ned et forbud mot bruk av en del av disse produktene for å skåne miljøet, og for å beskytte innbyggerne mot skadelige kjemilkalier.

EU-kommisjonen vedtok denne uken et salgsforbud mot tilsatt mikroplast for bl.a. kunstgressbaner for fotball. Det er anslått at gummigranulat, kunstgress og annet fallunderlag i Norge fører til et årlig utslipp av mikroplast på omtrent 6000 tonn. Det er mer enn de øvrige ti største norske utslippskildene for mikroplast til sammen.

Forbudet kommer med en overgangsperiode på åtte år, hvilket betyr at eksisterende baner har åtte år på seg til å finne en erstatning for dagens gummigranulat. Dette var opp fra opprinnelig foreslåtte seks år, og en del under Norges Fotballforbunds (NFF) ønskede 10-12 år. Norsk idrett viser seg i denne sammenhengen altså fra sin værste side hva gjelder hensynet til HMS og det ytre miljøet forøvrig.

Hensikten med forbudet har vært å stoppe en av de aller største kildene til mikroplastforurensning. Når granulat havner i naturen, vil granulaten med tiden brytes ned til mikroplast som ender opp i næringskjedene. Du får det med andre ord inn i kroppen din. The Guardian meldte i fjor om en studie der man fant mikroplast i 80 prosent av menneskene man undersøkte.

Men det er ikke bare mikroplasten i seg selv som kan være skadelig for oss mennesker og naturen, men også mikroplastens bestanddeler. Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) kalles ofte for tjærestoffer og omfatter hundrevis av ulike forbindelser. Disse finner man rikelige mengder av i gummigranulat, og i dyreforsøk er de forbundet med hudkreft, lungekreft, blærekreft, leverkreft og magekreft. Som et resultat ble det av EU-kommisjonen i 2021 nedlagt omsetningsforbud mot gummigranulat med mer enn 20 mg PAH per kg. I Nederland har man vært enda mer bekymret, og man har der derfor arbeidet for en ytterligere reduksjon.

I tillegg inneholder gummigranulat ofte ftalater og ulike metalliske forbindelser, og stoffene i granulaten kan avgi semi-volatile eller volatile flyktige organiske hydrokarboner. Disse flyktige forbindelsene har vist seg å kunne skape hud- og øyeirritasjon ved bruk innendørs.

For deg som bryr deg om helsen din, bør du være forsiktig ved omgang med slike gummi- og plastprodukter. Kan du ikke redusere kontakten helt, så er det utarbeidet følgende retningslinjer for beste praksis ved bruk av gummigranulat og ved bruk av plasstøpte dekker av gummi:

 • Vask alltid hendene dine etter å ha tatt i bruk et underlag av plasstøpt gummi eller der gummigranulat er tatt i bruk.
 • Vask alltid hendene dine før du spiser etter bruk av et underlag som nevnt ovenfor.
 • Bestreb på å unngå å få gummigranulat inn i boligen din.
 • Dersom du får gummigranulat inn i munnen, ikke svelg dem.

  Skrevet av:

  Del artikkelen:

  Redaksjonen

  Redaksjonen

  Skrevet av:

  Redaksjonen

  Redaksjonen

  Del artikkelen:

  Meld på
  Varsle ved
  0 Comments
  Inline tilbakemelding
  Vis alle kommentarer