En stor dag for teknologioptimistene

ignition_graphic-c0b0dc38
FOTO: Lawrence Livermore National Laboratory
Forskere ved Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) har for første gang klart å gjennomføre et energipositivt eksperiment med fusjonsenergi.

Dersom dette baner vei for muligheten til å produsere fusjonsenergi, så er det et av de største vitenskaplige gjennombruddene i vår sivilisasjons historie. Dette fordi råstoffene i denne prosessen er lett tilgjengelige og forekommer i rikelige mengder. Minst like viktig er det at prosessen slik vi nå ser den for oss, ikke produserer klimagasser og radioaktivt avfall. Teknologien vil følgelig kunne bli løsningen på klimakrisen og et viktig verktøy i det grønne skiftet.

Eksperimentet ble gjennomført ved at 192 lasere varmet opp et brensel bestående av to typer hydrogen. I løpet av ett milliondels sekund tilførte forskerne energi tilsvarende 0,45 kilo TNT. Reaktoren produserte så energi tilsvarende 0,68 kg TNT.

Virkningsmekanismene bak generering av fusjonsenergi er de samme som på solen, og forskere har jobbet eksperimentelt med dette siden 1950-tallet. For teknologioptimister er dette derfor en stor dag.

For de innen miljøbevegelsen med et økosentrisk verdisyn, vil dette forskningsmessige gjennombruddet bare betraktes som en distraksjon. Det toneangivende mantraet er at alle miljøproblemer skyldes teknologi. Teknologien er dermed selve problemet. Hovedutfordringen hevdes å være at mennesket i store trekk ikke klarer å identifisere og avstå fra å anvende teknologi som er skadelig for planeten. Dermed vil positive teknologiske gjennombrudd mer enn oppveies av negative sider ved denne og andre teknologiske “framskritt” vi ikke evner å regulere eller begrense.

Noen vil også hevde at slike teknologiske gjennombrudd, samt teknologioptimisme mer generelt, benyttes som verktøy av ulike bransjeaktører for å kjøpe seg tid og unngå omstillingskostnader eller reguleringer. Ett eksempel på dette er aktører i flyindustrien som argumenterer for å ikke innføre økt avgiftsnivå og en tøffere regulering av bransjen, da man trenger økonomisk handlingsrom til å utvikle og fase inn elfly. Teknologioptimisme er også ofte et virkemiddel i grønnvasking.

Hvilket verdisyn man har, vil derfor påvirke hvordan man tar i mot denne nyheten, og hvor mye det påvirker vår indre motivasjon for å handle. Miljønyheter.no er av den oppfatning at slike nyheter ikke må lede til passifisering. Verdens ledere har ikke kontroll på natur- og klimakrisen. Og det er ingen utsikter til at de vil få det.

  Skrevet av:

  Del artikkelen:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Skrevet av:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Del artikkelen:

  Meld på
  Varsle ved
  0 Comments
  Inline tilbakemelding
  Vis alle kommentarer