COP15 – Hva kan vi forvente?

I dag åpner den 15. Conference of the Parties (COP15) i FN. Dette er en konferanse om naturmangfold, og målet er en "Parisavtale" for naturen, som sikrer at vi stanser og reverserer tap av natur, arter, økosystemer og tilhørende økosystemtjenesters kapasitet.

COP15 avholdes i Montreal i Canada, og varer fram til 19. desember. Møtet har til nå blitt utsatt fire ganger grunnet koronapandemien, og det er nå den andre av to deler som skal gjennomføres. Den første delen ble gjennomført digitalt i oktober 2021. Kina står fremdeles som vert, men ettersom Montreal nå er sete for sekretariatet, tilbød de Kina å holde konferansen i Montreal.

Hva skjedde så på forrige COP? COP10 i 2010 i Japan førte til at man ble enige om en tiårsplan med tyve mål for å “stanse tapet av biologisk mangfold og å sikre at økosystemene i 2020 er robuste og leverer livsviktige økosystemtjenester til folk, og derved bevarer klodens livsvariasjon og bidrar til menneskelig utvikling og velferd og til bekjempelse av fattigdom.” Disse målene blir også kalt AICHI-målene. Ingen av disse målene ble nådd innen fristen i 2020.

Realister vil derfor hevde at dette bare er en ny mulighet for byråkrater til å skrive reiseregninger og tjene opp bonuspoeng. Andre håper at konferansen vil lede til felles målsettinger for naturmiljøet, slik Parisavtalen bidro til for klimaet. 

FNs generalsekretær António Guterres åpnet i alle fall offensivt med å si at “menneskeheten har blitt et verktøy for masseutrydning og myndighetene må slutte med sine destruktive orgier”.

Canadas statsminister Justin Trudeau oppfordret på den samme åpningsseremonien, landene til å fastholde målsettingen om å verne om minst 30 prosent av naturen i sluttavtalen. Før de formelle forhandlingene har startet, har man også fått vind i seilene av EUs beslutning om å forby alle produkter som vurderes å føre til avskogning. Produkter som mais og biodiesel fikk man riktignok ikke med.

Norges posisjon i forhandlingene er et nei til “felles men differensierte finansielle forpliktelser”. I praksis betyr det at Norge motsier seg å bidra mer til finansieringen enn vår tyngde skulle tilsi, noe som ikke nødvendigvis ser veldig pent ut it et moralskt og etisk perspektiv.

Samtidig øker menneskehetens økologiske gjeld dag for dag. COP15 må derfor levere. Hvor mye som må til kan du eksperimentere deg fram til med ved å benytte denne modellen fra Global Footprint Network.

  Skrevet av:

  Del artikkelen:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Skrevet av:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Del artikkelen:

  Meld på
  Varsle ved
  0 Comments
  Inline tilbakemelding
  Vis alle kommentarer