Den tapte økologiske stillheten

FOTO: Nicholas McMahan | Instagram: @nickcmcmahan

Glacier National Park

Om du setter deg ned et øyeblikk og lytter. Hva kan du høre? Selv der det virker å være stille, vil du kunne høre lyden av et fly i det fjerne, et tog som tuter eller en bil som passerer på en av mange skogsbilveier. Støyen vi mennesker skaper følger oss overalt.

Støy er definert som uønsket lyd og lyd som kan gi helseskade. Støy kan føre til søvnforstyrrelser, redusert livskvalitet og redusert helse. Noen typer støy kan også føre til hørseltap. Støy anses som forurensning etter forurensningsloven. I 2019 var det om lag 2,1 millioner som var utsatt for utendørs støynivå over 55 dB i gjennomsnitt ved boligen (SSB, 2021).

Hva som oppfattes som støy er subjektivt. Hva vi oppfatter som lyd er også avhengig av vår sensitivitet og hørsel. Men selv for et gjennomsnitts menneske er det i dag vanskelig å finne steder fri for menneskeskapt støy og lyd; steder preget av økologisk ro. Dette er først og fremst et problem for annet dyreliv, men også et sterkt økende problem for oss mennesker.

Stadig flere jakter derfor på og fatter interesse for steder med et lydbilde vi er tilpasset fra naturens side. -Steder som gjennom sin autentiske naturlige økologiske stillhet, gir energi, meditativ ro og er kilde til mental restitusjon. En som jobber med å identifisere, bevare og formidle kunnskap om økologisk stillhet er daglig leder Ulf Bohman i Quiet Parks International (QPI). Han leder en ideell organisasjon som jobber for å bevare økologisk stillhet til fordel for alt liv.

Vi spurte Ulf om hvilke kriterier de legger til grunn for et sted med økologisk ro. Han presiserte da at de opererer med ulike kriterier for et stille miljø i villmarksområder, og i urbane miljø, og at det viktigste er den totale opplevelsen:

Om du besøker en park i din nærhet og setter deg ned og bare lytter og observerer i 15 minutter, girer du da ned og får en følelse av ro? Det er den enkle testen du kan utføre.

Det er allment kjent at støy kan føre til oppjagethet og at kroppen pumper ut stresshormoner. Gjentatt eksponering kan føre til hjertesykdom og en rekke andre helseproblemer som svekket allmentilstand og mental helse. I følge Ulf opererer de for urbane parker med kriterier for visuell stillhet, antall decibel og antall forstyrrelser:

Visuell stillhet innebærer at lite eller ingenting av bymiljøet er synlig i blikkfanget (ingen kraftledninger og høyhus). Vi har et kriterie som sier at det skal være naturens egne lyder som skal dominere på stedet, og bakgrunnslyden fra byen skal ikke overstige 45 dB, med maksimalt 8 forstyrrelser fra fly eller lignende per time. For urbane parker er det også viktig å påpeke at det aldri er hele parken som kan betraktes som stille, men det går an å finne plasser inne i parken som byr på stor økologisk ro relativt sett til bymiljøet.

For villmarksområder derimot, er kriteriet at man ikke skal kunne registrere menneskapt lyd i løpet av et 15 minutters intervall. I praksis er det svært vanskelig å finne slike lokasjoner i verden i dag. Selv under vann kan man høre støy fra oljerigger, trålere og fritidsbåter.

Lyden bærer også langt lenger under vann enn på land. Å søke økologisk stillhet under vann og i grotter og gruveganger er også upraktisk. Det samme gjelder Antarktis. Men også der er det betydelig menneskelig aktivitet, og da spesielt i sommerhalvåret. Lyden fra forskerteams dieselgeneratorer kan eksempelvis høres på mer en tre mils avstand.

Økologisk stillhet på land etter 15 minutterskriteriet er følgelig truet. I følge en av QPIs grunnleggere, Gordon Hempton, er økologisk stillhet fraværet av noe, men tilstedeværelsen av alt. Slik stillhet er knapt å oppdrive i kontinental-USA. Forstyrrelser fra flytrafikken dekker hele landarealet. Slike områder er i følge han langt enklere å finne i Skandinavias nordre deler. Men også her er det et økende press fra kommersielle interesser og motorisert ferdsel. Å definere steder for økologisk stillhet koker dermed ned til hvor lenge av gangen du ønsker og forventer at denne stillheten varer.

I praksis dreier derfor kampen for økologisk stillhet seg om å begrense den negative teknologiske påvirkningen på økosystemene og oss selv som mennesker. Dessverre ser vi få tegn på dette, verken i Norge (se kartet over tapet av villamarkspreget natur ovenfor) eller i Verden. Det var også denne opplevde negative påvirkningen som var utløsende for radikaliseringen av Theodore Kaczynski. Matematikeren som drepte 3 og skadet 23 mennesker fra 1978 til 1995, og som gjorde at han fikk tilnavnet Unabomberen. Han beskriver selv sitt kairos på denne måten:

The best place, to me, was the largest remnant of this plateau that dates from the Tertiary age. It’s kind of rolling country, not flat, and when you get to the edge of it you find these ravines that cut very steeply in to cliff-like drop-offs and there was even a waterfall there. . . . That summer there were too many people around my cabin so I decided I needed some peace. I went back to the plateau and when I got there I found they had put a road right through the middle of it. . . . You just can’t imagine how upset I was. It was from that point on I decided that, rather than trying to acquire further wilderness skills, I would work on getting back at the system. Revenge.

Mange vil hevde at vi trenger økologisk stillhet for å være ved god helse. Har du funnet ditt sted med økologisk stillhet du kan oppsøke i helgene, ferier eller når du forøvrig ønsker eller behøver det? Del gjerne din erfaring med oss i kommentarfeltet, eller se hvordan Gordon Hempton opplever viktigheten av økologisk stillhet nedenfor.

  Skrevet av:

  Del artikkelen:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Skrevet av:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Del artikkelen:

  Meld på
  Varsle ved
  0 Comments
  Inline tilbakemelding
  Vis alle kommentarer