Hva gjør du når du støter på ulv med hund?

federico-di-dio-wolf-unsplash-006dbe9a
FOTO: Frederico Di Dio, Unsplash
Ulv er det rovdyret som dreper og skader flest hunder i Norden. Hvilke forhåndsregler kan man som hundeeier ta for å redusere denne risikoen?

Menneskets økende bruk og inngrep i naturen øker også sjansen for at møter mellom mennesker og ulv oppstår. For oss mennesker innebærer dette først og fremst en risiko for våre egne tamdyr, og slik kontakt mellom hund og ulv oppstår som oftest ved jakt.

I følge tall fra Sverige estimeres sannsynligheten for å støte på ulv med påfølgende skade på hund å være 1:5000 jaktdager for ulv i revir med valper, og 1:9000 jaktdager for ulv mer generelt. Sannsynligheten påvirkes selvsagt også av tettheten av ulv i området. Som kjent har Sverige en høyere tetthet av ulv enn Norge. Tallene er derfor ikke direkte overførbare til norsk kontekst, og er uansett lave. Samlet for Norge og Sverige ble det registrert 217 skadde og 400 (Norge: 113) drepte hunder som følge av ulveangrep i perioden fra 1995 til mai 2018 (Nina.no).

Man kan også selv redusere sannsynligheten for kontakt mellom hund og ulv ved jakt. En måte å gjøre dette på er ved å kjøre rundt området man skal jakte i på forhånd, og observere om det går ulvespor inn i området. Dersom dette er tilfellet bør man vurdere å avstå fra å jakte med hund i området den aktuelle dagen. Man kan også avstå fra å benytte hunder som driver og søker langt, eller avstå fra bruk av hund overhodet.

Sveriges Radio har intervjuet Jens Frank ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hans anbefaling om man observerer et møte mellom hund og ulv, er å få ulven bort fra stedet så raskt som mulig ved å gå mot ulven og lage lyd ved å klappe i hendene og hoie.

I følge han finnes det ikke kjente eksempler på at ulven da ikke har trukket seg vekk. Å skyte i luften anbefales ikke, da ulven ikke nødvendigvis tolker dette som et faresignal på samme måte. Det er samtidig viktig å ta kontroll på egen hund og sette den i bånd. I perioder med båndtvang må denne selvsagt overholdes, og det påhviler eier av både hund og husdyr et ansvar for å ivareta dyrevelferden og vurdere utøvelsen av dyreholdet opp mot risikoen for rovviltskader.

  Skrevet av:

  Del artikkelen:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Skrevet av:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Del artikkelen:

  Meld på
  Varsle ved
  0 Comments
  Inline tilbakemelding
  Vis alle kommentarer