Population Matters lanserer nytt verktøy

Population Matters-d207e6b5
FOTO: Populationmatters.org
Den britiske stiftelsen Population Matters som jobber med befolkningsspørsmål og relaterte miljømessige konsekvenser, har nylig lansert et nytt verktøy. Verktøyet lar deg enkelt se både historisk og framtidig forventet utvikling i befolkningsmengden per land globalt.

Ved å klikke pilen til høyre i skjermbildet kan man dessuten få en dypere forståelse for sammenhengen mellom befolkningsmengden og klimaendringene, tap av biomangfold og den stadig større ressursknappheten vi opplever. Mange er ikke klar over at menneskemengden har syvdoblet seg de siste 200 årene, og at vi blir ett Danmark flere mennesker på jorden hver måned.

Argumentet om å begrense befolkningsveksten og befolkningsmengden har tradisjonelt vært forbundet med kontroverser. Mye på grunn av historiske tvangspregede tiltak fra Kina og India. I dag har vi mange flere og mer humane virkemidler som kan tas i bruk.

Population Matters er en av mange stiftelser og organisasjoner som jobber med tematikken. Stiftelsen har en rekke kjente og meritterte forskere og vitenskapsmenn som sine høye beskyttere, slik som Sir David Attenborough, Dame Jane Goddall, Paul Ehrlich og James Lovelock, m.fl. 

Verktøyet finner du her

  Skrevet av:

  Del artikkelen:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Skrevet av:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Del artikkelen: