Klima- og miljøministeren tar til orde for sivil lydighet

espen-barth-eide-5 960x624-d2fe1218
FOTO: Cecilie B. Stuedal
Espen Barth Eide kritiserer i følge en sentralt plassert kilde, miljøbevegelsen for deres bruk av sivil ulydighet, og viser til at ingen av dem har lyktes med å bli klima- og miljøministre på denne måten. I en kommentar til Miljønyheter.no hevder han at miljøbevegelsen må ta lærdom av dette og praktisere sivil lydighet slik han selv har gjort med stort hell.

Barth Eide legger spesielt vekt på at det er en stor fordel at sivil lydighet ikke trenger å skje i full offentlighet, og heller ikke trenger å være ikke-voldelig. Dette gjør det mye enklere å manøvrere seg opp til toppen. Når man først har kommet seg dit, så vil man kunne få en langt større innflytelse på miljøområdet. Det er dette dagens miljøorganisasjoner ikke har forstått, hevder han.

Frederic Hauge i miljøstiftelsen Bellona støtter Barth Eide sin vurdering, og sier følgende i en uttalelse til Miljønyheter.no:

Bellona var et slitsomt foretagende med lave inntekter og liten innflytelse til vi forsto at sivil ulydighet var et blindspor. Vårt samarbeid med næringslivet og selskaper som Statoil og Shell var en åpenbarelse, og det gikk opp for oss at sivil lydighet var den eneste farbare veien. Selvsagt måtte vi fortsette å kritisere disse selskapene offentlig, men vi hadde en omforent forståelse om at dette ikke ville få substansielle konsekvenser. Det mest problematiske viste seg å være at denne strategien var så inntektsbringende, at vi ganske umiddelbart fikk hard konkurranse. Det hører med til historien at miljøstiftelsen Zero på et tidspunkt stakk av med Statoil som samarbeidspartner. 

Vår svært sentralt plasserte kilde, opplyser videre om at Barth Eide også problematiserer Norges miljøambisjoner:

-Altfor ambisiøse mål og en for ambisiøs væremåte kan fort erodere egen maktbase. Det er derfor viktig at målene som settes på miljøområdet er så uspesifikke som mulig på kort sikt, og så spesifikke som mulig på lang sikt. På den måten unngår vi å bli arrestert for ikke å gjøre noe i inneværende regjeringsperiode, samtidig som vi kan skylde på etterfølgende regjeringer for ikke å levere på våre langsiktige målsettinger. Målet er å holde på denne strategien til vi har rukket å utvinne alle våre petroleumsressurser.

Da vår kilde konfronterte klima- og miljøministeren med at dette ikke vil gjøre oss til en foregangsnasjon, og at 1,5 gradersmålet da vil ryke, fikk vedkommende følgende svar fra klima- og miljøministeren:

Jeg ser at dette er en relevant problemstilling, men skal man holde på sin maktposisjon i Norge, så må man være venn med oljelobbyen. Inntil denne forsvinner i takt med at petroleumsressursene utvinnes, vil det være fånyttes å gjøre noe annet enn å praktisere sivil lydighet. Min makt kommer til anvendelse først når dette er en realitet. Jeg vil derfor oppfordre alle til å sørge for at norsk petroleumsalder blir så kort som mulig ved å gå inn for å hente opp all den oljen og gassen vi kan på så kort tid som mulig. 

Redaksjonen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Barth Eide, da han betrakter det som sivil ulydighet å la seg intervjue av Miljønyheter.no.

  Skrevet av:

  Del artikkelen:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Skrevet av:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Del artikkelen: