Revidert nasjonalbudsjett med historisk løft til klimaet

fernando-cferdo-unsplash-f311460c
FOTO: Fernando @cferdophotography, Unsplash
I følge en sikker kilde i regjeringen kan vi melde at revidert nasjonalbudsjett, som normalt legges fram i midten av mai, vil innholde et historisk løft for klimaet.

Regjeringen ønsker med revidert nasjonalbudsjett å vise at de tar klimakrisen på alvor. Som vår kilde i Helse- og omsorgsdepartementet formulerer det:

Vi fikk etter framleggelsen av nasjonalbudsjettet for 2023 en forespørsel fra byråkrater i Klima- og miljødepartementet om at de følte seg vingeklippet av sin politiske ledelse, og ønsket at vi i revidert nasjonalbudsjett tok initiativ til å styrke budsjettets klimaprofil. Sett i lys av regjeringens manglende evne til å adressere klimakrisen, betraktet mine medbyråkrater og jeg dette som en legitim henvendelse.

Lekkasjen er også bekreftet av en byråkrat i Klima- og miljødepartementet. Hen framholder at det etter noe tids diskusjon ble enighet om at allerede bevilgede midler over helse- og omsorgsdepartementets budsjetter, 150 millioner kroner til styrking og utvikling av nye tiltak til psykisk helse og rusfeltet og til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, i tillegg til 150 millioner kroner til sykehusene for å styrke døgnbehandlingen i spesialisthelsetjenesten, i revidert nasjonalbudsjett – nå omdisponeres.

Omdisponeringen vil i sin helhet gå til de nye klimatiltakene. Og som om dette ikke var nok, så foreslås det i følge våre kilder, at leterefusjonsordningen legges til grunn for refusjon etter den nye klimaordningen. I sum utgjør dette som andel av BNP, et historisk løft i europeisk sammenheng. Det presiseres at dette først kom til etter at den politiske ledelsen i regjeringen ble klar over konspirasjonen mellom byråkratene i de to departementene.

Innretningen ble dermed en noe annen enn først tiltenkt, og hovedtiltakene vil etter det vi erfarer rettes inn mot behandling av den sterkt økende forekomsten av klimadelirum og klimaangst. Svært alvorlige tilstander skal etter våre kilder å dømme, kunne medføre tvangsinnleggelse. Etter press fra Senterpartiets stortingsgruppe, arbeides det visstnok også med en utvekslingsavtale med våre naboland, slik at også Greta Thunberg kan falle inn under ordningen.

Vi har i lengre tid forsøkt å få en kommentar fra Jonas Gahr Støre, men hans presseansvarlige avviser dette med at vår redaksjon er inhabil, da vi ansees som en del av målgruppen for de nye klimatiltakene.

  Skrevet av:

  Del artikkelen:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Skrevet av:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Del artikkelen:

  Meld på
  Varsle ved
  0 Comments
  Inline tilbakemelding
  Vis alle kommentarer