Vilkår for innholds-bidrag til Miljønyheter.no *

Du kan bidra med følgende innholds-bidrag til Miljønyheter.no:

 • Debattinnlegg (Ved innlogging)
 • Kronikker (Ved innlogging)
 • Nyhetsartikler og anmeldelser (Ved innlogging)
 • Bilder, illustrasjoner og grafikk (Epost)
 • Video (Epost)
 • Nyhetstips (Epost)
 • Varslingssaker (Kommunikasjonskanal kan variere)

Vilkår

 1. Disse vilkår gjelder for alle typer innholds-bidrag som framsettes for Miljønyheter.no for publisering, og gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.
 2. Miljønyheter.no gis rett til å foreta endringer i det mottatte innholdet. Opphavspersonens ideelle rettigheter etter Lov om Opphavsrett (Åndsverkloven) § 3 skal imidlertid ivaretas.
 3. Det er ingen tekstmessig lengdebegrensning på innholds-bidragene, men det oppfordres til å fatte seg i korthet av hensyn til lesbarheten.
 4. Vær oppmerksom på at vi normalt ikke antar innhold som er publisert andre steder tidligere, eller som tilbys til andre samtidig. Er dette tilfellet, må vi gjøres oppmerksomme på dette.
 5. Avklaring på om innhold antas skjer normalt innen 48 timer. Avslag begrunnes normalt ikke.
 6. Dersom det betales honorar, er dette å anse som fullt og endelig oppgjør for alle Miljønyheter.no sine rettigheter til innholdet.
 7. Tidspunkt for overdragelse av rettighetene er tidspunktet for når innholdet blir antatt.
 8. Oppgjør for antatt innhold skjer senest 14 dager etter at innholdet er bekreftet antatt.
 9. Innhold som antas kan arkiveres, publiseres og re-publiseres av Miljønyheter.no på vår nettside, og i våre sosiale medier.
 10. Innholds-bidrag som antas, og som senere viser seg å være plagiering eller mangler rettighetsavklaring, kan gjøre bidragsyter erstatningspliktig ovenfor Miljønyheter.no og tredjeparter. Manglende rettighetsavklaring må opplyses om eksplisitt og skriftlig før publisering.

* Rettighetshaver er Holdingselskapet Better Societies Holding AS, her benevnt Miljønyheter.no.